برچسب: تست بینایی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

در تست بینایی، چشم پزشک با استفاده از چارت بینایی، میزان بینایی شما را در مقایسه با افراد با دید طبیعی می سنجد. نمونه کلاسیک چارت بینایی، به چارت اسنلن Snellen مشهور است که توسط چشم پزشک آلمانی هرمن اسنلن در سال ۱۹۶۰ طراحی شد. انواع مختلفی از چارت های بینایی اسنلن موجود است، اما عموما همه آنها از ۱۱ ردیف از حروف بزرگ انگلیسی تشکیل شده اند. بالاترین حرف تابلو شامل یک حرف )معمولا حرف E) است؛ اما ممکن است از سایر حروف انگلیسی نیز استفاده شود. سایر ردیف ها شامل حروفی است که تدریجا به طرف پایین کوچکتر می شوند. در طی معاینه، چشم پزشک از شما می خواهد که ردیف با کوچکترین حروفی را که قادر به تشخیص هستید، بخوانید. اگر قادر به تشخیص پایین ترین ردیف بودید، حدت بینائیتان خیلی خوب است. معنی بینایی ۲۰/۲۰ در تست بینایی چیست؟ محل استاندارد قرار دادن چارت بینایی در فاصله ۲۰ فوتی (۶ متری) از فرد معاینه شونده است. از آنجائیکه در بسیاری موارد ممکن است طول اتاق معاینه مطب چشم پزشک کمتر از ۶ متر باشد، می توان در اتاق معاینه کوچکتر، چارت بینایی را پشت صندلی بیمار آویزان کرد و آیینه ای در جلوی مسیر دید فرد طوری نسب کرد که مجموع فاصله رفت و برگشت از چارت تا آیینه ۲۰ فوت( ۶ متر) باشد. نحوه استفاده از E چارت در مطب چشم پزشک چگونه خواهد بود؟ کاربرد اصلی E چارت برای سنجش بینایی در کودکان و افراد بی سواد و کر ولال است. بینایی طبیعی، دید ۲۰/۲۰ (یا در واقع حدت بینایی ۲۰/۲۰) است؛ به این معنی که شما قادر به خواندن حروفی از فاصله ۲۰ فوتی (۶ متری) خواهید بود که اکثر افراد می تواند از فاصله ۲۰ فوتی (۶ متری) بخوانند