برچسب: شبكيه چشم

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

شبکیه قسمت حساس به نور چشم است که داخلی ترین پرده چشم است و شامل مجموعه ای از سلول های حساس به نور و انواع مختلف نرونها است سلولهای تشکیل دهنده شبکیه شامل سلول های استوانه ای که حساس به سیاه و سفید هستند و سلول های مخروطی که رنگها را تشخیص می دهند. شبکیه تحت تاثیر بیماری های زیادی از قبیل دیابت و فشار خون، سن، استرس، ارث، عفونت قرار می گیرد.     شبکیه از میلیونها سلول اختصاصی فتورسپتور (گیرنده نور)بنام سلولهای مخروطی و استوانه ای تشکیل شده است که شعاعهای نوری را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کنند و از طریق عصب بینایی به مغز منتقل می کنند. سلولهای استوانه ای توانایی دید در نور کم و سلولهای مخروطی توانایی دید رنگها را به ما می دهند . ماکولا، که در مرکز شبکیه قرار دارد، محل تجمع بیشترین تعداد سلولهای مخروطی است. فوآ، فرورفتگی کوچکی در مرکز ماکولا، بیشترین سلول مخروطی را داراست. ماکولا مسئول دید مرکزی، دید رنگها و تشخیص دقیق جزئیات است. سلولهای استوانه ای درقسمت محیطی شبکیه (اطراف شبکیه) قرار دارند و امکان دید در شب و دیدن حرکت اشیاء در اطراف را می دهد . لایه پیگمانته (رنگدانه دار) شبکیه مابین شبکیه و مشیمیه قرار دارد و حاوی ملانوسیتهایی است که مسئول رنگ سیاه آن هستند. این پیگمانها باعث می شوند تمام نورها داخل چشم جذب شود وچشم مانند اتاق تاریک عکاسی عمل کند.