برچسب: صلبیه چیست

۲۵ خرداد ۱۳۹۷

در زیر ملتحمه واقع شده است و درحقیقت سفیدی چشم ناشی از این لایه است و تا پشت چشم و عصب بینایی امتداد پیدا می کند صلبیه تقریبا ۴/۵ مساحت کره چشم را می پوشاند. بافت محکم صلبیه که ضخامت آن بین ۰٫۳ تا یک میلی متر در نقاط مختلف متفاوت است چشم را از ضربات احتمالی حفظ می کند. پرده نازک سیاه رنگی که در زیر صلبیه و روی شبکیه است یعنی لایه میان چشم است. این لایه تعداد زیادی رگها ی خونی دارد که مواد غذایی را بر شبکیه (پرده) چشم می رساند.   صلبیه