برچسب: معاینه چشم

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

معاینات چشم پزشکی

معاینه کامل چشم پزشکی مراحل متعددی دارد بطوریکه معاینه کامل حدود یک ساعت وقت می گیرد. بسته به شرایط بیمار ممکن است تمام تست ها یا قسمتی از آن ها ضروری است. این معاینات شامل مراحل زیر است: تست حدت بینایی این تست وضوح و شدت بینایی را اندازه گیری می کند. معمولا برای اندازه گیری دید دور از چارت پروژکتور و برای اندازی گیری دید نزدیک از کارتی که در فاصله مطالعه در دست می گیریم، استفاده می کنیم. تست کور رنگی این تست برای ارزیابی قدرت تشخیص رنگها و در ابتدای معاینه انجام می شود. این تست علاوه بر تشخیص کور رنگی ارثی، به پزشک کمک می کند تا یک سری از بیماری های اکتسابی را نیز کشف کند. تست بررسی انحراف چشم ابتدا پزشک از معاینه شونده می خواهد که به نقطه خاصی مثلا یکی از حروف چارت بینایی نگاه کند. با گرفتن مانعی در مسیر بینایی یک چشم، اگر چشم ها انحراف نداشته باشند، چشم دیگر هیچ حرکتی نخواهد کرد. اگر چشم فرد معاینه شونده دچار استرابیسم (انحراف چشم) باشند، چشمی که باز است حرکت کرده و در مسیر مستقیم قرار میگیرد. سپس این تست برای چشم مقابل تکرار می شود. این تست هم برای فاصله دور و هم فاصله نزدیک انجام می شود. در واقع این تست ساده ترین روش ارزیابی هماهنگی حرکات دو چشم است. با این تست انحراف و تنبلی چشم ها قابل ارزیابی است. بررسی حرکات چشم ها در این تست میزان و نحوه حرکات کره چشمتان ارزیابی می شود. در حالیکه شیئی را در فاصله حدود ۴۰ سانتی متری جلوی چشم شما می گیریم، از شما می خواهیم که در جهات مختلف شیئ را دنبال کنید. در این تس